Aanvraag vergunning gebruik openbare ruimte


Voor deze aanvraag betaalt u kosten. Meer informatie en de voorwaarden leest u op www.dordrecht.nl. U dient deze aanvraag uiterlijk 2 weken voor de start van de werkzaamheden in. Onvolledige aanvragen nemen wij niet in behandeling. Per werklocatie vraagt u 1 vergunning aan. U stuurt bij deze aanvraag de bijlage mee, zoals genoemd onder punt 3.


1. Gegevens aanvrager
Bedrijfsnaam opdrachtgever*
adres en huisnummer 
KvK/BSN nummer*
Naam contactpersoon*
Functie van de aanvrager 
(Mobiel)telefoonnummer*(tijdens en buiten werktijden)
Na het invullen van dit formulier vragen wij om meer persoonsgegevens


2. Gegevens plaatsing op openbare weg
 steiger
 hoogwerker
 telekraan
 spieringkraan
 hekwerk
 bouwkeet
 bouwmateriaal
 rijplaten
 los toilet
 opslagcontainer
 vuilniscontainer, open
 vuilniscontaner, dicht
 anders
Omschrijving anders 
Locatie en/of plaats*
Startdatum*(dd-mm-jjjj)
Vanaf*(tijd)
Einddatum*(dd-mm-jjjj)
Tot*(tijd)
Plaatsing op*
Toelichting bij anders 
Oppervlakte uitgedrukt in hele m2*m2
Soort werkzaamheden*


3. Bijlagen
Locatietekening*
(bovenaanzicht op A4 of A3)
Opmerkingen 
* = verplicht veld, ? = helptekst beschikbaar