Aanvraagformulier RVV-ontheffing lengtebeperking

Bedrijfsnaam voertuig*
Te bezoeken adres*
(straatnaam)
Ontheffing voor deze datum*(datum: dd-mm-jjjj)
(de ontheffing is 3 aaneengesloten dagen geldig)
Aard van de werkzaamheden*
Indien anders, toelichting werkzaamheden 
Toelichting noodzaak: waarom is gebruik van een groter voertuig noodzakelijk?*
Te betalen leges: € 60,45
*Ik ben akkoord met de voorschriften en het transportprotocol zoals beschreven op de antwoordpagina.
* = verplicht veld, ? = helptekst beschikbaar