Belastingen, aanvragen kopie van aanslag

Van welke aanslag wenst u een kopie te ontvangen? (meerdere keuzes mogelijk)

 WOZ-beschikking, onroerende-zaakbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing of hondenbelasting
Wat is het jaar van de aanslag?
 
  Parkeerbelasting
Wat is het jaar van de aanslag?
 
  Precariobelasting
Wat is het jaar van de aanslag?
 
 Reinigingsrecht
Wat is het jaar van de aanslag?
 
LET OP: Als u de aanslag/WOZ-beschikking op uw naam heeft ontvangen dan kunt u deze ook online bekijken of downloaden.
U dient met DigiD in te loggen in ‘Uw belastingdossier’.
In het volgende scherm dient u uw naam, adresgegevens en telefoonnummer in te vullen.
* = verplicht veld, ? = helptekst beschikbaar