In het oude RaadsInformatieSysteem vindt u informatie over de commissie- en/of raadsvergaderingen, agenda’s, verslagen en (beleids)stukken tot 20 januari 2009. De informatie over vergaderingen vanaf januari 2009 t/m december 2020 zijn te vinden in het digitale archief. Raadsinformatie na december 2020 kunt u vinden in het nieuwe raadsinformatiesysteem.

Snel zoeken in bestuurlijke stukken
(Doorzoekt alle omschrijvingen van bestuurlijke stukken.)

Zoek


U kunt ook:
Verwijzingen:
 1. Agenda Raad
 2. Agenda adviescommissie
 3. Vergaderschema 2009
 4. Groslijst adviescommissie
 5. Lijst van toezeggingen

Meest gezochte onderwerpen:
 1. parkeren
 2. onderwijshuisvesting
 3. stationsomgeving
 4. funderingsproblematiek
 5. aanbestedingen
 6. sociale dienst
 7. 19e+eeuwse+schil
 8. musea
 9. jaarrekeningen
 10. begrotingen