Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Gemeenteraad
Datum 6 september 2005
Agendapunt 13
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Instemmen met de projectaanpak parkeren oostelijke stadsdelen en beschikbaar stellen van een krediet.

Besluit Mevrouw K.J Schellekens-van der Meijde legt namens de fractie van ECO-Dordt een stemverklaring af, waarin zij aangeeft dat de fractie, na tegen een eerder door de VVD ingediende motie te hebben gestemd, ook tegen dit voorstel zal stemmen, omdat de uitvoering leidt tot vermindering van speelplaatsen en groenplekken. De raad stemt in met de projectaanpak parkeren oostelijke stadsdelen en het beschikbaar stellen van een krediet, met de aantekening dat de fractie ECO-Dordrecht wordt geacht tegen te hebben gestemd.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
205 Kb
pdf Raadsvoorstel  dinsdag 6 september 2005
Raadsvoorstel
documentgrootte
15 Kb
pdf Ontwerpbesluit  dinsdag 6 september 2005
Ontwerpbesluit
  De notulen per agendapunt zijn nog niet in tekstversie beschikbaar
Geluidsbestand Download Winamp; externe website
documentgrootte
139 Kb
Audiofragment van dit vergaderpunt
Audiofragment van dit vergaderpunt
Commissie standpunt De meerderheid van de commissie ruimte en economie kan zich vinden in het voorstel en draagt het voor als hamerstuk voor de raad van
6 september 2005, met de aantekening dat de fractie van ECO-Dordt tijdens de raads-vergadering een stemverklaring zal afleggen.

Gerelateerde
vergaderpunten
 
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
25-08-2005 parkeerruimte oostelijke stadsdelen

knop+Terug.png Print