Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Gemeenteraad
Datum 6 september 2005
Agendapunt 6
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Instemmen met de beleidsuitgangspunten en basismaatregelen verkeersplan
19e eeuwse Schil en beschikbaar stellen van een krediet.

Besluit De heer P.H.Sleeking dient namens de fractie van BETER VOOR DORDT een motie in, met de oproep aan het college voor de uitvoering van diverse voorgenomen maatregelen met bewonersorganisaties te overleggen, waarbij genoemde overwegingen het uitgangspunt dienen te zijn. Wethouder C.Sas wijst de motie af omdat de tweede overweging in zijn intentie niet overeenkomt met het geen wat staat in het beleidsvoornemen Mobiliteitsplan Dordrecht waar de raad mee heeft ingestemd. Hij zegt toe in de verdere uitwerking in overleg te treden met de betrokken bewonersorganisaties/ bewoners in het gehele gebied. Het voorstel is aangenomen, met de aantekening dat de fractie van BETER VOOR DORDT wordt geacht tegen te hebben gestemd. De fractie van GroenLinks wordt geacht voor het voorstel te hebben gestemd, met uitzondering van het punt parkeren in het Oranjepark c.q. parkeren in de schil Oost. De motie wordt verworpen, met de stemmen van de fracties van BETER VOOR DORDT, AOV/ouderenunie en GroenLinks(m.u.v. mevrouw M.C. Ruisch) voor en de stemmen van de fracties van de PvdA, VVD, CDA, ChristenUnie/SGP, D66 en mevrouw M.C. Ruisch tegen.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
144 Kb
pdf Raadsvoorstel  dinsdag 6 september 2005
Raadsvoorstel
documentgrootte
14 Kb
pdf Ontwerpbesluit  dinsdag 6 september 2005
Ontwerpbesluit
  De notulen per agendapunt zijn nog niet in tekstversie beschikbaar
Geluidsbestand Download Winamp; externe website
documentgrootte
4798 Kb
Audiofragment van dit vergaderpunt
Audiofragment van dit vergaderpunt
Woordvoerders  
foto raadslid Bergh-Wapperom, mw. J. van den (PVDA)
foto raadslid Bakker, C.(D66)
foto raadslid Kruijff, W. van der (CDA)
foto raadslid Prieƫlle, M.B. de (GL)
foto raadslid Sas, C.
foto raadslid Sleeking, P.H. (B.V.DORDT)
foto raadslid Tazelaar, H.J. (VSP)
foto raadslid Hoogerduijn, drs. A.G. (CU/SGP)
foto raadslid Schellekens-van der Meijde, mw. K.J. (ECO-Dordt)
foto raadslid Pols, D.(VVD)
Motie  
documentgrootte
29 Kb
motie.1000215.pdf
Motie bij verkeersplan 19e eeuwse schil
Status Verworpen
Indieners  
Sleeking, P.H. (B.V.DORDT, initiatief)
Schalken-den Hartog, D.F.M.(B.V.DORDT)
Kuhlemeier-Booij, mw. L.J.(B.V.DORDT)
Commissie standpunt Na een uitgebreide beraadslaging draagt de commissie ruimte en economie het voorstel voor als bespreekpunt voor de raad van 6 september 2005.

Gerelateerde
vergaderpunten
 
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
23-06-2005 Wijkverkeersplan 19e eeuwse Schil

knop+Terug.png Print