Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Gemeenteraad
Datum 6 september 2005
Agendapunt 5
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Instemmen met het beleidsvoornemen Mobiliteitsplan Dordrecht.

Besluit De raad stemt, met uitzondering van de fractie van GroenLinks, in met het beleidsvoornemen Mobiliteitsplan Dordrecht.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
219 Kb
pdf Raadsvoorstel  dinsdag 6 september 2005
Raadsvoorstel
documentgrootte
10 Kb
pdf Ontwerpbesluit  dinsdag 6 september 2005
Ontwerpbesluit
  De notulen per agendapunt zijn nog niet in tekstversie beschikbaar
Geluidsbestand Download Winamp; externe website
documentgrootte
8984 Kb
Audiofragment van dit vergaderpunt
Audiofragment van dit vergaderpunt
Woordvoerders  
foto raadslid Bergh-Wapperom, mw. J. van den (PVDA)
foto raadslid Bakker, C.(D66)
foto raadslid Kruijff, W. van der (CDA)
foto raadslid Prieƫlle, M.B. de (GL)
foto raadslid Sleeking, P.H. (B.V.DORDT)
foto raadslid Smoker-van Andel, mw. N. de (ECO-Dordt)
foto raadslid Hoogerduijn, drs. A.G. (CU/SGP)
foto raadslid Tazelaar, H.J. (VSP)
foto raadslid Merx, M.P.P.M.(VVD)
Commissie standpunt Een meerderheid van de commissie ruimte en economie is tevreden met het beleidsvoornemen en acht dit een goed uitgangspunt voor concrete uitvoeringsmaatregelen. De commissie draagt het voorstel voor als bespreekpunt voor de raad van 6 september 2005, met de aantekening dat de fracties van GroenLinks, ECO-Dordt en B.V. Dordt hun standpunt hebben voorbehouden.

Gerelateerde
vergaderpunten
 
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
23-06-2005
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
23-06-2005 Beleidsvoornemen Mobiliteitsplan Dordrecht
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
23-06-2005

knop+Terug.png Print