Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Gemeenteraad
Datum 28 juni 2005
Agendapunt 16
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van onderzoek parkeergarage Steegoversloot.

Besluit Mevrouw K.J. Schellekens-van der Meijde legt namens de fractie van ECO-Dordt een stemverklaring af inhoudende dat de fractie van ECO Dordt tegen het onderhavige voorstel is. De raad stemt in met het voorstel met de aantekening dat de fracties van Groenlinks, ECO-Dordt, B.V. DORDT, AOV/Ouderenunie en fractie Katif worden geacht tegen te hebben gestemd.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
1006 Kb
pdf Raadsvoorstel  dinsdag 28 juni 2005
Raadsvoorstel
documentgrootte
20 Kb
pdf Ontwerpbesluit  dinsdag 28 juni 2005
Ontwerpbesluit
  De notulen per agendapunt zijn nog niet in tekstversie beschikbaar
Geluidsbestand Download Winamp; externe website
documentgrootte
238 Kb
Audiofragment van dit vergaderpunt
Audiofragment van dit vergaderpunt
Commissie standpunt De meerderheid van de commissie ruimte en economie kan zich vinden in het voorstel voor zover betrekking hebbend op het gevraagde krediet en draagt het voor als hamerstuk voor de raad van 28 juni 2005, met de aantekening dat de fracties van GroenLinks, ECO-Dordt, B.V. DORDT en AOV/Ouderenunie een negatief advies ten aanzien van het voorstel geven. De bespreking van en advisering over de haalbaarheid en de daaraan te verbinden conclusies vindt in een latere vergadering plaats.
De fractie van B.V. DORDT en fractie Katif overwegen met een stemverklaring te komen.

Gerelateerde
vergaderpunten
 
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
16-06-2005 Haalbaarheidsonderzoek parkeergarage Steegoversloot

knop+Terug.png Print