Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Gemeenteraad
Datum 28 juni 2005
Agendapunt 10
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Drechtwerk:
a. instemmen met de ontwerp-jaarrekening 2004;
b. instemmen met de wijziging van de begroting 2005;
c. beschikbaar stellen van een krediet voor de bijdrage aan Drechtwerk in 2005.
Besluit Op verzoek van de heer P.H. Sleeking van de fractie van B.V. DORDT wordt de situatie bij Drechtwerk nogmaals in een besloten vergadering van de commissie bestuur en middelen besproken. De raad stemt unaniem in met de ontwerp-jaarrekening 2004, met de wijziging van de begroting 2005 en het beschikbaar stellen van een krediet voor de bijdrage aan Drechtwerk in 2005.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
93 Kb
pdf Raadsvoorstel  dinsdag 28 juni 2005
Raadsvoorstel
documentgrootte
17 Kb
pdf Ontwerpbesluit  dinsdag 28 juni 2005
Ontwerpbesluit
  De notulen per agendapunt zijn nog niet in tekstversie beschikbaar
Geluidsbestand Download Winamp; externe website
documentgrootte
28 Kb
Audiofragment van dit vergaderpunt
Audiofragment van dit vergaderpunt
Commissie standpunt De commissie onderwijs en welzijn kan zich vinden in het voorstel en draagt het voor als hamerstuk voor de raad van 28 juni 2005.

Gerelateerde
vergaderpunten
 
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
22-06-2005 Jaarrekening 2004 en 2e begrotingswijziging 2005 van Drechtw
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
14-06-2005 Bespreking jaarrekening 2004

knop+Terug.png Print