Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Gemeenteraad
Datum 28 juni 2005
Agendapunt 5
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Jaarverslag 2004:
a. Vaststellen van de Jaarrekening 2004;
b. Bespreken Rapport Rekenkamer “Oude gewoonten. Onderzoek jaarrekening 2004”.

Besluit De heer Katif dient namens de fractie Katif motie 1 “Naar een glasheldere financiële cyclus” in, met het verzoek aan het college van burgemeester en wethouders de raad te ondersteunen bij het uitvoeren van de aanbevelingen van de Rekenkamer en de aanbevelingen 7 t/m 10 ter harte te nemen en uit te voeren. De raad heeft ingestemd met het voorstel met de stemmen van de fracties van ECO-Dordt, B.V. DORDT, AOV/Ouderenunie en de fractie Katif tegen. De motie is verworpen, met de aantekening dat de fracties van ECO-Dordt, B.V. DORDT, AOV/Ouderenunie en fractie Katif worden geacht voor te hebben gestemd. De raad heeft unaniem ingestemd met het besluit het rapport van de Rekenkamer voor kennisgeving aan te nemen. De raad heeft unaniem ingestemd met besluit 2 van het ontwerpbesluit II, met de aantekening dat de aanbevelingen 5 en 6 aan de raad niet meer van toepassing zijn op grond van het besluit de jaarrekening vast te stellen. De raad heeft unaniem ingestemd met besluit 3 van het ontwerpbesluit II.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
297 Kb
pdf Raadsvoorstel  dinsdag 28 juni 2005
Raadsvoorstel
documentgrootte
22 Kb
pdf Ontwerpbesluit  dinsdag 28 juni 2005
Ontwerpbesluit
documentgrootte
14 Kb
pdf Ontwerpbesluit  dinsdag 28 juni 2005
Ontwerpbesluit
documentgrootte
19 Kb
pdf Ontwerpbesluit  dinsdag 28 juni 2005
Ontwerpbesluit
documentgrootte
89 Kb
pdf Concept besluit commissie  dinsdag 28 juni 2005
Concept besluit commissie
documentgrootte
166 Kb
pdf Ingekomen stukken commissies  dinsdag 28 juni 2005
Ingekomen stukken commissies
documentgrootte
106 Kb
pdf Ingekomen stukken commissies  dinsdag 28 juni 2005
Ingekomen stukken commissies
  De notulen per agendapunt zijn nog niet in tekstversie beschikbaar
Geluidsbestand Download Winamp; externe website
documentgrootte
13354 Kb
Audiofragment van dit vergaderpunt
Audiofragment van dit vergaderpunt
Woordvoerders  
foto raadslid Bergh-Wapperom, mw. J. van den (PVDA)
foto raadslid Bandell, R.J.G.
foto raadslid Dongen, J.J.W. van (D66)
foto raadslid Sleeking, P.H. (B.V.DORDT)
foto raadslid Smoker-van Andel, mw. N. de (ECO-Dordt)
foto raadslid Steensel, D.A. van (CDA)
foto raadslid Zwaan, B.A. van der
foto raadslid Berg-Pupovic, mw. Y.A.J. van den (GL)
foto raadslid Hoogerduijn, drs. A.G. (CU/SGP)
foto raadslid Tazelaar, H.J. (VSP)
foto raadslid Katif, J.B.
foto raadslid Rakhorst, J.C.(VVD)
Motie  
documentgrootte
29 Kb
motie.1000205.pdf
Motie naar een glasheldere financiële cyclus
Status Verworpen
Indieners  
Commissie standpunt Standpunten over de Jaarrekening:
De commissies ruimte en economie, onderwijs en welzijn, cultuur en vrije tijd zijn in grote lijnen tevreden over de beleidsinzet en de realisatie van de doelstellingen en de inzet van de daarbij behorende middelen.
De leden van de commissie ruimte en economie geven aan dat de economie, de werkgelegen-heid, de bedrijventerreinen en zeehavens en de bereikbaarheid punten van zorg zijn.
De leden van de commissies onderwijs en welzijn en cultuur en vrije tijd zijn van oordeel dat meetinstrumentarium en doelstellingen niet altijd goed op elkaar zijn afgestemd en dat dit volgende keer beter moet.

Standpunten van de commissie bestuur en middelen over de Jaarrekening (inclusief nagezonden erratum) en het rapport van de Rekenkamer:
Een ruime meerderheid van de fracties houdt na bespreking het standpunt nog voor. De fractie B.V. DORDT geeft aan de aanbevelingen van de Rekenkamer integraal over te willen nemen. De fractie van de PvdA steunt het voorstel van het college. Het voorstel wordt met de bevindingen van de Rekenkamer voorgedragen ter agendering als bespreekstuk in de raad van 28 juni 2005.
Gerelateerde
vergaderpunten
 
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
14-06-2005 Bespreking jaarrekening 2004
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
14-06-2005 Rekenkamerrapport Oude Gewoonten 2004

knop+Terug.png Print