Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
Datum 23 juni 2005
Agendapunt 5
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Wijkverkeersplan 19e eeuwse Schil
Besluit Voor dit punt hebben zich als sprekers gemeld de heer L.A. Timmer namens het Bewonerscomité Hallincqlaan, het Buurtcomité Stooplaan, de Bewonerscommissie De Schakel, de Bewonersvereniging Kijck over den Dijck en de Vereniging van Eigenaren Noordendijk-zuid, de heer M.W. Prince namens het Buurtcomité Beter Kasperspadgebied, mevrouw I. Dijkshoorn en de heer F. Klabbers namens de Bewonersvertegenwoordiging Oranjepark. Na een uitgebreide beraadslaging draagt de commissie het voorstel voor als bespreekpunt voor de raad van 6 september 2005.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
143 Kb
pdf Raadsvoorstel  donderdag 23 juni 2005
Raadsvoorstel
documentgrootte
15 Kb
pdf Ontwerpbesluit  donderdag 23 juni 2005
Ontwerpbesluit
documentgrootte
26 Kb
pdf B&W document  donderdag 23 juni 2005
B&W document
documentgrootte
906 Kb
pdf Concept besluit commissie  donderdag 23 juni 2005
Concept besluit commissie

knop+Terug.png Print