Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
Datum 23 juni 2005
Agendapunt 4
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Beleidsvoornemen Mobiliteitsplan Dordrecht
Besluit Voor dit punt heeft zich als spreker gemeld de heer L.A. Timmer namens het Bewonerscomité Hallincqlaan, het Buurtcomité Beter Kasperspadgebied, de Bewonerscommissie De Schakel, de Bewonersvereniging Kijck over den Dijck en de Vereniging van Eigenaren Noordendijk-zuid. Een meerderheid van de commissie is tevreden met het beleidsvoornemen en acht dit een goed uitgangspunt voor concrete uitvoeringsmaatregelen. Naar aanleiding van een opmerking van de heer Merx over het ontbreken van meetbare doelstellingen zegt wethouder Sas toe dat deze in het Monitoringprogramma worden opgenomen. De commissie draagt het voorstel voor als bespreekpunt voor de raad van 6 september 2005, met de aantekening dat de fracties van GroenLinks, ECO-Dordt en B.V. Dordt hun standpunt hebben voorbehouden.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
222 Kb
pdf Raadsvoorstel  donderdag 23 juni 2005
Raadsvoorstel
documentgrootte
11 Kb
pdf Ontwerpbesluit  donderdag 23 juni 2005
Ontwerpbesluit
documentgrootte
23 Kb
pdf B&W document  donderdag 23 juni 2005
B&W document
documentgrootte
4453 Kb
pdf Ingekomen stukken commissies  donderdag 23 juni 2005
Ingekomen stukken commissies
documentgrootte
1778 Kb
pdf Beleidsnota  donderdag 23 juni 2005
Beleidsnota

knop+Terug.png Print