Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
Datum 16 juni 2005
Agendapunt 8
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Haalbaarheidsonderzoek parkeergarage Steegoversloot
Besluit De meerderheid van de commissie kan zich vinden in het voorstel voor zover betrekking hebbend op het gevraagde krediet en draagt het voor als hamerstuk voor de raad van 28 juni 2005, met de aantekening dat de fracties van GroenLinks, ECO-Dordt, B.V. Dordt en AOV/Ouderenunie een negatief advies ten aanzien van het voorstel geven. De bespreking van en advisering over de haalbaarheid en de daaraan te verbinden conclusies vindt in een latere vergadering plaats.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
1002 Kb
pdf Raadsvoorstel  donderdag 16 juni 2005
Raadsvoorstel
documentgrootte
20 Kb
pdf Ontwerpbesluit  donderdag 16 juni 2005
Ontwerpbesluit
documentgrootte
36 Kb
pdf B&W document  donderdag 16 juni 2005
B&W document
documentgrootte
991 Kb
pdf Toelichting op ontwerpbesluit  donderdag 16 juni 2005
Toelichting op ontwerpbesluit
documentgrootte
1218 Kb
pdf Ingekomen stukken commissies  donderdag 16 juni 2005
Ingekomen stukken commissies

knop+Terug.png Print