Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
Datum 25 mei 2005
Agendapunt 13
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Raadsinformatiebrief d.d. 4 mei 2005 (kenmerk: SBC/05/310) inzake de stand van zaken omtrent de herhuisvesting van de PABO’s

Besluit De commissie onderwijs en welzijn heeft de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aangenomen en draagt hem ter kennisneming voor als ingekomen stuk voor de raad van 31 mei 2005.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
81 Kb
pdf Ingekomen stukken commissies  woensdag 25 mei 2005
Ingekomen stukken commissies

knop+Terug.png Print