Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
Datum 24 mei 2005
Agendapunt 12
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Brief van de directeur van de Rekenkamer over de wijziging van de
publicatiedatum van het onderzoeksrapport Jaarrekening 2004 (RK/2005/25)
Besluit Wordt onder verwijzing naar het besluit in agendapunten 1 en 6b voor kennisgeving aangenomen.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
22 Kb
pdf Brief aan commissie  dinsdag 24 mei 2005
Brief aan commissie

knop+Terug.png Print