Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
Datum 24 mei 2005
Agendapunt 6
Type Raadsvoorstel
Omschrijving c.Raadsinformatiebrief over de borging van de rechtmatigheid van het gemeentelijk handelen(SBC/05/235)
Besluit Wordt voor dit moment voor kennisgeving aangenomen en waar nodig betrokken bij de inhoudelijke bespreking van Stadsjaarverslag, Rapport van bevindingen van de accountant en het rekenkameronderzoek naar de bruikbaarheid van het stadsjaarverslag 2004 voor controlerende rol van de raad op 14 juni a.s..
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
71 Kb
pdf Brief aan commissie  dinsdag 24 mei 2005
Brief aan commissie

knop+Terug.png Print