Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
Datum 24 mei 2005
Agendapunt 6
Type Raadsvoorstel
Omschrijving a.Rapport van bevindingen
Besluit De presentatie van de accountants van deloitte wordt voor dit moment voor kennisgeving aangenomen en waar nodig betrokken bij de inhoudelijke bespreking van Stadsjaarverslag, het rapport van bevindingen van de accountant en het rekenkameronderzoek naar de bruikbaarheid van het stadsjaarverslag 2004 voor de controlerende rol van de raad op 14 juni a.s.. Wethouder van der Zwaan zegt toe de raad te zullen informeren over de status (het al dan niet uitgevoerd zijn) van raadsbesluiten waarvan de administratieve verwerking anders dan in de begrotingswijzigingen of kredietvoorstellen is aangegeven is verlopen i.v.m. doorgevoerde BBV-aanpassingen. Wethouder van der Zwaan zegt voorts toe bij de interimnota kenbaar te zullen maken wat het groeipad is wat voor de gemeentelijke financiƫn wordt voorzien.

knop+Terug.png Print