Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
Datum 19 mei 2005
Agendapunt 4
Type Raadsvoorstel
Omschrijving (PM/2005/675) Notitie Achterom
Besluit Voor dit agendapunt hebben zich als sprekers gemeld: de heer Stal namens de VVE Spuiboulevard/Achterom, mevrouw Stal - Kerseboom en mevrouw Van Rij. De commissie draagt het voorstel voor als bespreekpunt voor de raad van 31 mei 2005, met de aantekening dat de fracties van GroenLinks, ECO-Dordt, BV Dordt, AOV/Ouderenunie en Katif tegen het voorstel zijn. Naar aanleiding van een vraag van de heer De Prieƫlle zegt wethouder Sas toe nog voor de raadsvergadering van 31 mei de leden vertrouwelijk te zullen informeren over de overwegingen die hebben geleid tot het voornemen, dieselauto's uit de parkeergarage Achterom te weren en de mogelijkheden voor handhaving.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
13 Kb
pdf B&W document  donderdag 19 mei 2005
B&W document
documentgrootte
15 Kb
pdf Brief aan commissie  donderdag 19 mei 2005
Brief aan commissie
documentgrootte
13 Kb
pdf Concept raadsvoorstel  donderdag 19 mei 2005
Concept raadsvoorstel
documentgrootte
7 Kb
pdf Concept besluit commissie  donderdag 19 mei 2005
Concept besluit commissie
documentgrootte
477 Kb
pdf Ingekomen stukken commissies  donderdag 19 mei 2005
Ingekomen stukken commissies
documentgrootte
537 Kb
pdf Ingekomen stukken commissies  donderdag 19 mei 2005
Ingekomen stukken commissies
documentgrootte
188 Kb
pdf Ingekomen stukken commissies  donderdag 19 mei 2005
Ingekomen stukken commissies

knop+Terug.png Print