Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Gemeenteraad
Datum 28 juni 2005
Agendapunt 5
Type Raadsvoorstel
Omschrijving 5. Begrotingsparagrafen
A. risicomanagement en weerstandsvermogen
B. onderhoud kapitaalgoederen
C. financiering en treasury
D. bedrijfsvoeringsparagraaf
E. verbonden partijen
F. grondbeleid
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
2658 Kb
pdf Jaarverslag  dinsdag 28 juni 2005
Jaarverslag

knop+Terug.png Print