Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
Datum 23 maart 2005
Agendapunt 12
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Raadsinformatiebrief d.d. 3 maart 2005 over de huisvestingssituatie van de openbare basisschool Dubbeldam en de Beatrixschool
Besluit Wethouder Veldhuijzen meldt, n.a.v. een desbetreffende vraag van mevrouw van Benthem, dat er inmiddels met alle externe partijen overeenstemming bestaat, zodat het raadsvoorstel op 27 april a.s. in de commissie kan worden besproken.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
57 Kb
pdf Ingekomen stukken commissies  woensdag 23 maart 2005
Ingekomen stukken commissies

knop+Terug.png Print