Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
Datum 22 maart 2005
Agendapunt 6
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Handhaving
6a. Jaarverslag 2003 en Marap 2004

6b. Integraal Handhavingsprogramma 2005
Besluit Na uitgebreide bespreking van het jaarverslag Handhaving 2003, de marap 2004 en het Veiligheidsprogramma 2005 neemt de commissie de stukken voor kennisgeving aan met de toezegging van de burgemeester dat het jaarverslag Handhaving 2004 uiterlijk op 1 juni in bezit van de commissie zal zijn en daarin aandacht zal worden besteed aan de kritiekpunten vanuit de commissie t.a.v. leesbaarheid, rapportageplicht van betrokken afdelingen en verklaringen voor signaleringen van zaken die anders zijn gegaan dan verwacht/gepland. Toegezegd wordt ook dat het jaarverslag in ieder geval ruimschoots aandacht zal besteden aan: - leerplicht; - stand van zaken inhaalslag gebruiksvergunningen; - handhaving op campings; - handhaving op bouwwerken paardenlandje; - geweld tegen Toezichthouders.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
35 Kb
pdf Ingekomen stukken commissies  dinsdag 22 maart 2005
Ingekomen stukken commissies
documentgrootte
32 Kb
pdf Ingekomen stukken commissies  dinsdag 22 maart 2005
Ingekomen stukken commissies
documentgrootte
2601 Kb
pdf Beleidsnota  dinsdag 22 maart 2005
Beleidsnota
documentgrootte
460 Kb
pdf Beleidsnota  dinsdag 22 maart 2005
Beleidsnota
documentgrootte
412 Kb
pdf Beleidsnota  dinsdag 22 maart 2005
Beleidsnota
documentgrootte
1077 Kb
pdf Beleidsnota  dinsdag 22 maart 2005
Beleidsnota

knop+Terug.png Print