Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
Datum 3 februari 2005
Agendapunt 8
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Raadsinformatiebrief Mobiliteitsplan Dordrecht: visie- en strategiedocument
Besluit De heer Timmer maakt gebruik van het spreekrecht. Het document wordt besproken. Een aantal fracties geeft zijn visie op de mobiliteit in Dordrecht. Het college neemt de gemaakte opmerkingen mee. In maart wordt het beleidsvoornemen van het college aan de commissie aangeboden.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
439 Kb
pdf Beleidsnota  donderdag 3 februari 2005
Beleidsnota

knop+Terug.png Print