Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Gemeenteraad
Datum 7 december 2004
Agendapunt 19
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de (tijdelijke)
parkeervoorziening Weeskinderendijk.

Besluit De raad stemt unaniem in met het voorstel.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
138 Kb
pdf Raadsvoorstel  dinsdag 7 december 2004
Raadsvoorstel
documentgrootte
13 Kb
pdf Ontwerpbesluit  dinsdag 7 december 2004
Ontwerpbesluit
  De notulen per agendapunt zijn nog niet in tekstversie beschikbaar
Geluidsbestand Download Winamp; externe website
documentgrootte
10 Kb
Audiofragment van dit vergaderpunt
Audiofragment van dit vergaderpunt
Commissie standpunt De commissie ruimte en economie kan zich vinden in het voorstel en draagt het voor als hamerstuk voor de raad van 7 december 2004

knop+Terug.png Print