Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
Datum 18 november 2004
Agendapunt 11
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Beschikbaar stellen van een krediet voor het aanbrengen van diverse verkeersregelinstallaties
Besluit Mevrouw Van den Bergh vraagt of de wethouder medewerking van RWS vraagt bij de oplossing van de problemen A16/N3. Wethouder Sas antwoordt bevestigend. De commissie kan zich vinden in het voorstel en draagt het voor als hamerstuk voor de raad van 7 december 2004.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
10 Kb
pdf Ontwerpbesluit  donderdag 18 november 2004
Ontwerpbesluit
documentgrootte
316 Kb
pdf Beleidsnota  donderdag 18 november 2004
Beleidsnota

knop+Terug.png Print