Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
Datum 17 november 2004
Agendapunt 10
Type Raadsvoorstel
Omschrijving “Dordrecht bouwt aan Onderwijs, een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor onderwijs (kenmerk: OW/04/5527 en 5607)

Besluit De commissie onderwijs en welzijn heeft besloten na een uitgebreide beraadslaging in eerste termijn de beraadslaging over het voorstel voort te zetten in de raadsvergadering en draagt het voorstel dus voor als bespreekpunt voor de raad van 7 december 2004. De nagekomen brief 3g en het websitebericht (zie bij ingekomen stukken) worden bij dit agendapunt meegenomen. Er zijn spreekrechtbijdragen van de dames Gravendeel en Mekel en de heren Schotel en Al in bijzijn van veel belangstellenden uit Dubbeldam op de publieke tribune. Er is in de commissie veel waardering voor de plannen in zijn algemeenheid. De fracties van GroenLinks, PvdA, VVD, AOV/Ouderenunie, Sleeking-Schalken-Kuhlemeier, D66 en ECO-Dordt geven aan wel aarzelingen te hebben bij danwel bezwaren te hebben tegen de plannen voor Dubbeldam. Wethouder Kamsteeg meldt dat er nog serieus wordt gekeken naar een alternatieve oplossing en zegt toe daarover te rapporteren in januari / februari 2005.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
85 Kb
pdf Raadsvoorstel  woensdag 17 november 2004
Raadsvoorstel
documentgrootte
11 Kb
pdf Ontwerpbesluit  woensdag 17 november 2004
Ontwerpbesluit
documentgrootte
19 Kb
pdf B&W document  woensdag 17 november 2004
B&W document
documentgrootte
875 Kb
pdf Beleidsnota  woensdag 17 november 2004
Beleidsnota
documentgrootte
134 Kb
pdf Beleidsnota  woensdag 17 november 2004
Beleidsnota
documentgrootte
172 Kb
pdf Beleidsnota  woensdag 17 november 2004
Beleidsnota
documentgrootte
213 Kb
pdf Beleidsnota  woensdag 17 november 2004
Beleidsnota
documentgrootte
210 Kb
pdf Beleidsnota  woensdag 17 november 2004
Beleidsnota
documentgrootte
92 Kb
pdf Beleidsnota  woensdag 17 november 2004
Beleidsnota
documentgrootte
70 Kb
pdf Beleidsnota  woensdag 17 november 2004
Beleidsnota

knop+Terug.png Print