Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
Datum 15 september 2004
Agendapunt 6
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Tijdelijke subsidieregeling aanpassing schoolgebouwen aan eisen voor brandveiligheid in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs, inclusief kredietverlening
Besluit De commissie onderwijs en welzijn kan zich vinden in het voorstel en draagt het voor als hamerstuk voor de raad van 5 oktober 2004. Op verzoek van de PvdA om in een rapportage het verloop van zaken in beeld te brengen, zegt wethouder Veldhuijzen toe aan het eind van het traject te melden hoe het is verlopen.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
131 Kb
pdf Raadsvoorstel  woensdag 15 september 2004
Raadsvoorstel
documentgrootte
103 Kb
pdf Ontwerpbesluit  woensdag 15 september 2004
Ontwerpbesluit
documentgrootte
14 Kb
pdf Ontwerpbesluit  woensdag 15 september 2004
Ontwerpbesluit
documentgrootte
33 Kb
pdf B&W document  woensdag 15 september 2004
B&W document
documentgrootte
75 Kb
pdf Toelichting op ontwerpbesluit  woensdag 15 september 2004
Toelichting op ontwerpbesluit

knop+Terug.png Print