Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
Datum 26 augustus 2004
Agendapunt 7
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet voor de aanleg van een busbaan en het verbeteren van de verkeerssituatie Galileïlaan
Besluit De commissie heeft vragen over de noodzaak van de bomenkap, de feitelijke tijdswinst en kostenbesparing en de effecten op de geluids- en milieubelasting. De commissie draagt het voorstel voor als bespreekpunt voor de raad van 7 september, met de aantekening dat alle fractie(s) hun standpunt voorbehouden tot de behandeling in de raad en onder de voorwaarde dat de raad een volledig raadsvoorstel ontvangt met het complete verslag van de inspraakavond, de achterliggende plannotitie en een antwoord op de vraag over de urenberekening i.r.t. de tijds- en kostenbesparing.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
36 Kb
pdf Raadsvoorstel  donderdag 26 augustus 2004
Raadsvoorstel
documentgrootte
175 Kb
pdf Ontwerpbesluit  donderdag 26 augustus 2004
Ontwerpbesluit
documentgrootte
107 Kb
pdf Notulen agendapunt  donderdag 26 augustus 2004
Notulen agendapunt
documentgrootte
21 Kb
pdf B&W document  donderdag 26 augustus 2004
B&W document
documentgrootte
484 Kb
pdf Concept besluit commissie  donderdag 26 augustus 2004
Concept besluit commissie
documentgrootte
64 Kb
pdf Beleidsnota  donderdag 26 augustus 2004
Beleidsnota

knop+Terug.png Print