Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
Datum 26 augustus 2004
Agendapunt 6
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Wijkverkeersplan 19e eeuwse schil
Besluit In tegenstelling tot wat het behandeladvies doet vermoeden betreft het hier nog geen inspraaknotitie. De commissie wordt derhalve alleen gevraagd opvattingen over het onderhavige stuk en de daaraan gekoppelde collegebesluitvorming kenbaar te maken. Na verwerking van alle reacties in deze consultatiefase zal een nota worden opgesteld die de inspraak ingaat. Wethouder Sas zegt toe alle door de insprekers en commissieleden gemaakte opmerkingen mee te zullen nemen bij het opstellen van de definitieve nota. Afgesproken wordt dat de bewonersverenigingen in de gelegenheid worden gesteld om alsnog opmerkingen over het voorliggende stuk kenbaar te maken, in het streven om zo min mogelijk discussie over de feiten en onderbouwingen te krijgen. De schriftelijke inspreekbijdragen van de heer Timmer en mevrouw Kijlstra zullen bij het verslag worden gevoegd en bij het bespreekpunt in het Raadsinformatiesysteem worden geplaatst. Naast verschillende inhoudelijke opmerkingen vraagt de commissie nadrukkelijk aandacht voor een goede en tijdige communicatie met de bewoners. Het collegebesluit wordt met de gemaakte kritische opmerkingen voor kennisgeving aangenomen.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
32 Kb
pdf B&W document  donderdag 26 augustus 2004
B&W document
documentgrootte
506 Kb
pdf Ingekomen stukken commissies  donderdag 26 augustus 2004
Ingekomen stukken commissies
documentgrootte
198 Kb
pdf Ingekomen stukken commissies  donderdag 26 augustus 2004
Ingekomen stukken commissies
documentgrootte
1310 Kb
pdf Beleidsnota  donderdag 26 augustus 2004
Beleidsnota

knop+Terug.png Print