Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Gemeenteraad
Datum 1 juni 2004
Agendapunt 8
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Vaststellen Stadsjaarverslag en de Jaarrekening 2003.
Besluit De gemeenteraad heeft unaniem het Stadsjaarverslag 2003 inclusief de jaarrekening 2003 vastgesteld, de in de risicoparagraaf opgenomen risico's bevestigd en besloten het resultaat over 2003 voor een bedrag van € 85,4 mln. te bestemmen voor de reserve Strategische Investeringen en voor een bedrag van € 8,8 mln. toe te voegen aan de Algemene Reserve, conform het ontwerpbesluit.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
81 Kb
pdf Raadsvoorstel  dinsdag 1 juni 2004
Raadsvoorstel
documentgrootte
39 Kb
pdf Ontwerpbesluit  dinsdag 1 juni 2004
Ontwerpbesluit
documentgrootte
110 Kb
pdf Notulen agendapunt  dinsdag 1 juni 2004
Notulen agendapunt
documentgrootte
1593 Kb
pdf Jaarverslag  dinsdag 1 juni 2004
Jaarverslag
documentgrootte
3950 Kb
pdf Jaarverslag  dinsdag 1 juni 2004
Jaarverslag
documentgrootte
287 Kb
pdf Beleidsnota Raad  dinsdag 1 juni 2004
Beleidsnota Raad
Geluidsbestand Download Winamp; externe website
documentgrootte
8153 Kb
Audiofragment van dit vergaderpunt
Audiofragment van dit vergaderpunt
Woordvoerders  
foto raadslid Bergh-Wapperom, mw. J. van den (PVDA)
foto raadslid Dongen, J.J.W. van (D66)
foto raadslid Smoker-van Andel, mw. N. de (ECO-Dordt)
foto raadslid Steensel, D.A. van (CDA)
foto raadslid Zwaan, B.A. van der
foto raadslid Berg-Pupovic, mw. Y.A.J. van den (GL)
foto raadslid Hoogerduijn, drs. A.G. (CU/SGP)
foto raadslid Tazelaar, H.J. (VSP)
foto raadslid Ruisch, M.C.(GL)
foto raadslid Pols, D.(VVD)
foto raadslid Katif, J.B.
Commissie standpunt De commissie cultuur en vrije tijd heeft een brede waardering voor de opzet en de vormgeving van het verslag en een positief oordeel over de behaalde resultaten en de kwaliteit ervan, alsmede de inzet van de afgesproken middelen.
De commissie ruimte en economie is over het algemeen tevreden over het gevoerde beleid en de bereikte resultaten, voorzover meetbaar, op het onderhavige beleidsterrein. Zorgen zijn er over de economische ontwikkelingen en de zakelijke dienstverlening. De commissie adviseert positief over de behandeling van het Stadsjaarverslag in de raad van 1 juni 2004.
De commissie wonen en leefbaarheid draagt het voorstel voor als bespreekpunt voor de raad van 1 juni 2004.
De commissie onderwijs en welzijn oordeelt positief over de behaalde resultaten en de kwaliteit ervan, alsmede de inzet van de afgesproken middelen, voor zover het het werkterrein van de commissie betreft en draagt het voor als bespreekpunt voor de raad van 1 juni 2004.
De commissie bestuur en middelen draagt het voorstel voor als bespreekpunt voor de raad van 1 juni 2004

knop+Terug.png Print