Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
Datum 25 mei 2004
Agendapunt 5
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Stadsjaarverslag 2003
Besluit De Commissie kan zich op hoofdlijnen vinden in het Stadsjaarverslag en het gepresenteerde resultaat en draagt het voorstel voor als bespreekpunt voor agendering in de raad van 1 juni 2004. WFS zegt toe tijdig voor de raadsvergadering een toelichting te zullen (laten) geven op het uitblijven van inhuur binnen het grondbedrijf in verband met complexiteit van de problematiek. Ook zegt WFS toe tijdig antwoord te zullen geven op de vraag van ECO-Dordt over het BTW-compensatiefonds. WOMT zegt toe op de vraag van GroenLinks om een aparte notitie aan de commissie te zullen sturen over het Zicht op Samenhang.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
15 Kb
pdf Ontwerpbesluit  dinsdag 25 mei 2004
Ontwerpbesluit
documentgrootte
76 Kb
pdf Notulen agendapunt  dinsdag 25 mei 2004
Notulen agendapunt
documentgrootte
20 Kb
pdf B&W document  dinsdag 25 mei 2004
B&W document
documentgrootte
83 Kb
pdf Concept raadsvoorstel  dinsdag 25 mei 2004
Concept raadsvoorstel
documentgrootte
1593 Kb
pdf Jaarverslag  dinsdag 25 mei 2004
Jaarverslag
documentgrootte
287 Kb
pdf Beleidsnota  dinsdag 25 mei 2004
Beleidsnota

knop+Terug.png Print