Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
Datum 19 mei 2004
Agendapunt 11
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Stadsjaarverslag 2003 (SBC/2004/246)
Besluit Er worden op enkele onderdelen op- en aanmerkingen ingebracht en besproken. De commissie oordeelt positief over de behaalde resultaten en de kwaliteit ervan, alsmede de inzet van de afgesproken middelen, voor zover het het werkterrein van de commissie betreft. De fractie AOC/Ouderenunie zal alleen in de raadsvergadering het woord voeren en neemt het jaarverslag in de commissie voor kennisgeving aan.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
13 Kb
pdf Ontwerpbesluit  woensdag 19 mei 2004
Ontwerpbesluit
documentgrootte
97 Kb
pdf Beleidsnota  woensdag 19 mei 2004
Beleidsnota

knop+Terug.png Print