Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
Datum 19 mei 2004
Agendapunt 9
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Voorziening voor de tijdelijke huisvesting van de Ds. J. Bogermanschool
(kenmerk: OW/04/1118)
Besluit Er worden door VVD, ChristenUnie/SGP en ECO-Dordt kanttekeningen gezet bij de hoge kosten. De commissie adviseert positief, zij het dat ECO-Dordt melding maakt van een eventuele stemverklaring in de raad. De commissie beveelt behandeling als hamerstuk aan in de raadsvergadering van 1 juni 2004.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
31 Kb
pdf Raadsvoorstel  woensdag 19 mei 2004
Raadsvoorstel
documentgrootte
17 Kb
pdf Ontwerpbesluit  woensdag 19 mei 2004
Ontwerpbesluit
documentgrootte
22 Kb
pdf B&W document  woensdag 19 mei 2004
B&W document
documentgrootte
103 Kb
pdf Beleidsnota  woensdag 19 mei 2004
Beleidsnota

knop+Terug.png Print