Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie cultuur en vrije tijd (Periode 2002-2006)
Datum 18 mei 2004
Agendapunt 5
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Stadsjaarverslag 2003(SBC/2004/246)
Besluit Er worden op onderdelen tal van op- en aanmerkingen ingebracht en besproken.Er bestaat niettemin brede waardering voor de opzet en de vormgeving van het verslag en een positief oordeel over de behaalde resultaten en de kwaliteit ervan, alsmede de inzet van de afgesproken middelen, voor zover het het werkterrein van de commissie betreft. Technische vragen vanuit de PvdA-fractie worden door het college alsnog schriftelijk beantwoord. De fractie AOV/Ouderenunie zal alleen in de raadsvergadering het woord voeren en neemt het jaarverslag in de commissie voor kennisgeving aan. De fractie GroenLinks beaamt wel dat er goede resultaten zijn geboekt en dat er veel is gebeurd, maar kan dat slecht in het verslag teruglezen: de doelen die gesteld zijn, zijn niet altijd de doelstellingen waaraan in 2003 is gewerkt en andersom en het niveau van het verslag is te algemeen. Wethouder Veldhuijzen zal, desgevraagd door de fractie ECO-Dordt, binnenkort reageren op het in de begrotingsraadsvergadering van 12 november 2003 aangehouden amendement over looproutes en bewegwijzering.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
141 Kb
pdf Beleidsnota  dinsdag 18 mei 2004
Beleidsnota

knop+Terug.png Print