Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Gemeenteraad
Datum 3 oktober 2000
Agendapunt 8
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Beschikbaar stellen van een krediet voor inhaalslag wegen inclusief wegschade tem behoeve van het driebussensysteem (bijl.nr. 174).
Besluit Conform, zonder hoofdelijke stemming.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
21 Kb
pdf Raadsvoorstel  dinsdag 3 oktober 2000
Raadsvoorstel

knop+Terug.png Print