Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
Datum 22 april 2004
Agendapunt 7
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Stadsjaarverslag
Besluit De commissie is over het algemeen tevreden over het gevoerde beleid en de bereikte resultaten, voorzover meetbaar, op het onderhavige beleidsterrein. Zorgen zijn er over de economische ontwikkelingen en de zakelijke dienstverlening. De commissie stemt in met behandeling van het Stadsjaarverslag - via de commissie bestuur en middelen - in de raad van 1 juni 2004.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
121 Kb
pdf Beleidsnota  donderdag 22 april 2004
Beleidsnota

knop+Terug.png Print