Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Gemeenteraad
Datum 6 april 2004
Agendapunt 19
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Verlenen van een krediet ten behoeve van de herinrichting van de pollerlocaties.
Besluit Mevrouw K.J.Schellekens-van der Meijde legt namens de fractie van Eco-Dordt een stemverklaring af, waarin zij aangeeft dat de fractie tegen het verlenen van het krediet is. De fractie had gaag eerst geƫvalueerd voor met wijzigingen te worden geconfronteerd waarvan niet duidelijk is inhoevere zij aan de wensen van burgers en bedrijven voldoen. De raad stemt in met het voorstel, met aantekening dat de fractie van ECO-Dordt wordt geacht tegen te hebben gestemd.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
61 Kb
pdf Raadsvoorstel  dinsdag 6 april 2004
Raadsvoorstel
documentgrootte
37 Kb
pdf Ontwerpbesluit  dinsdag 6 april 2004
Ontwerpbesluit
documentgrootte
39 Kb
pdf Notulen agendapunt  dinsdag 6 april 2004
Notulen agendapunt
Geluidsbestand Download Winamp; externe website
documentgrootte
88 Kb
Audiofragment van dit vergaderpunt
Audiofragment van dit vergaderpunt
Woordvoerders  
foto raadslid Schellekens-van der Meijde, mw. K.J. (ECO-Dordt)
Commissie standpunt Met uitzondering van de fractie van ECO-Dordt - die zich nog wil beraden - stemt de commissie ruimte en economie in met het verlenen van het gevraagde krediet. De vraag of dit punt als hamerstuk dan wel als bespreekpunt moet worden geagendeerd voor de raad van 6 april 2004 wordt aan het presidium
voorgelegd.

knop+Terug.png Print