Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Gemeenteraad
Datum 4 juli 2000
Agendapunt 25
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Instemmen met :
a. de ontwerp-jaarrekening 1999 van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland Zuid (bijl.nr. 147-I);
b. de ontwerp-begroting 2001 van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland Zuid (bijl.nr. 147-II).
Besluit Conform, zonder hoofdelijke stemming.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
126 Kb
pdf Notulen agendapunt  dinsdag 4 juli 2000
Notulen agendapunt

knop+Terug.png Print