Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
Datum 18 maart 2004
Agendapunt 8
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Verlenen van een krediet voor de herinrichting van pollerlocaties
Besluit Met uitzondering van de fractie van ECO-Dordt - die zich nog wil beraden - stemt de commissie in met het verlenen van het gevraagde krediet. De vraag of dit punt als hamerstuk dan wel als bespreekpunt moet worden geagendeerd voor de raad van 6 april 2004 wordt aan het presidium voorgelegd.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
957 Kb
pdf Raadsvoorstel  donderdag 18 maart 2004
Raadsvoorstel

knop+Terug.png Print