Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Gemeenteraad
Datum 13 juni 2000
Agendapunt 10
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Instemmen met:
1. de jaarrekening 1999 Drechtwerk (bijl.nr. 105);
2. de ontwerp-begroting 2001 Drechtwerk en
Besluit Conform, zonder hoofdelijke stemming.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
25 Kb
pdf Raadsvoorstel  dinsdag 13 juni 2000
Raadsvoorstel
documentgrootte
515 Kb
pdf Notulen agendapunt  dinsdag 13 juni 2000
Notulen agendapunt

knop+Terug.png Print