Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
Datum 9 oktober 2003
Agendapunt 7
Type Raadsvoorstel
Omschrijving SO/03/6422) Verkeersproblematiek Zuidendijk-Schenkeldijk-Algolring
Besluit Voor dit punt en punt 8 hebben zich de volgende sprekers gemeld: - de heer Van Valen namens een aantal ondernemersverenigingen - de heer R. Dokman namens Tuincentrum De Biesbosch - de heer Willemsens namens de WLTO De commissie stemt in met de voorgestelde intrekking van het besluit tot plaatsing van een tijdelijke verkeerslichtinstallatie en draagt het voor als hamerstuk voor de raad van 11 november a.s. Het raadsvoorstel moet zodanig worden aangepast dat duidelijk is dat de raad uitsluitend beslist over bovengenoemde intrekking. De opmerkingen van de commissie ten aanzien van de verschillende verkeersmaatregelen worden door WRO meegenomen naar het college.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
939 Kb
pdf Raadsvoorstel  donderdag 9 oktober 2003
Raadsvoorstel

knop+Terug.png Print