Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
Datum 26 augustus 2003
Agendapunt 5
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Interimnota 2003
Besluit De commissie spreekt waardering uit voor het goed leesbare stuk en heeft nog verschillende vragen aan de portefueillehouder(s). Naar aanleiding van de gestelde vragen zegt WFS toe vóór de fractievergaderingen van 8 september schriftelijk antwoord te zullen geven op: 1. inhoudelijke en technische vragen, waarop ter vergadering geen antwoord is gegeven; 2. de vraag waneer een rapportage over het havenbedrijf en de zeehaven kan worden verwacht en welke acties worden ondernomen voor het behoud van werkgelegenheid in Dordrecht; 3. de vraag hoe het komt dat geen rekening is gehouden met het opnemen van budget voor toename wethoudersalarissen, pensioenen en wachtgeldreserveringen; 4. de vragen naar de stand van zaken m.b.t. toezeggingen aan de raad over: a. onderzoek naar uitvoering subsidiebeleid; b. aanpak integratie/inburgeringsvraagstuk. De commissie is van mening dat de volgende interimnota�s in zijn algemeenheid ook moeten ingaan op het signaleren van afwijkingen t.o.v. van de voorgenomen beleidsontwikkeling. Met in achtname van deze toezeggingen en opvattingen draagt de commissie dit voorstel als bespreekpunt voor agendering in de raad van 9 september voor.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
550 Kb
pdf Raadsvoorstel  dinsdag 26 augustus 2003
Raadsvoorstel
documentgrootte
8 Kb
pdf Ontwerpbesluit  dinsdag 26 augustus 2003
Ontwerpbesluit
documentgrootte
534 Kb
pdf Beleidsnota  dinsdag 26 augustus 2003
Beleidsnota

knop+Terug.png Print