Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
Datum 30 mei 2002
Agendapunt 3
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Jaarverslag gemeente Dordrecht 2001(wordt cfm. afspraak presidium a.s. woensdag toegezonden), zie handreiking voor te bespreken onderdelen commissie W&L.
Besluit De commissie stemt in met het jaarverslag 2001, met inachtneming van de volgende algemene opmerkingen: -niet alle fracties zijn overtuigd van de algemene (positieve) conclusie die het college trekt omtrent de prestaties die de gemeente heeft geleverd. -ook tussentijds de sturingsinformatie beschikbaar stellen zoals voorkomt op de produktbladen. -Veel doelstellingen moeten concreter en meetbaarder worden geformuleerd. -Bij de aangegeven negatieve ontwikkelingen, bijv. t.a.v. slachtoffers verkeer+verkeeroverlast, klachten over groen, woningvoorraad, afmeren schepen: Oorzaken onderzoeken en daarvoor tijdig een aanpak voorbereiden. -Onderlinge verrekeningen tussen diensten uit stadsrekening laten. -Mogelijkheid onderzoeken om het jaarverslag volgend jaar zodanig in te delen dat de beleidsterreinen van de commissie niet verspreid zijn over het jaarverslag. -Na verwerving van subsidies zorgdragen voor adequaat uitvoeringsplan en implementatie zodat subsidies niet behoeven te worden terugbetaald.

knop+Terug.png Print