Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Gemeenteraad
Datum 2 oktober 2001
Agendapunt 9
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Instemmen met de begroting 2002, de meerjarenbegroting 2003-2006 en de jaarrekening van het Natuur- en Recreatieschap "De Hollandse Biesbosch" (bijl.nr. 153).
Besluit Conform, zonder hoofdelijke stemming.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
25 Kb
pdf Raadsvoorstel  dinsdag 2 oktober 2001
Raadsvoorstel
documentgrootte
16 Kb
pdf Notulen agendapunt  dinsdag 2 oktober 2001
Notulen agendapunt

knop+Terug.png Print