Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
Datum 5 september 2002
Agendapunt 17
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Brief mevr. Groothuis (directeur Mariaschool) over verkeers- en parkeeroverlast in relatie tot het Verkeersplan( bijlage)
Besluit Commissie vraagt hoe brieven worden afgedaan die aan de commissie zijn gericht. De voorzitter antwoordt dat in dit geval de brief aan hem is gericht en dat hij dus in zijn hoedanigheid van commissievoorzitterde beantwoording voor zijn rekening zal nemen. Hij adviseert de fracties om in dergelijke gevallen zelf kontakt met briefschrijver op te nemen.

knop+Terug.png Print