Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie cultuur en vrije tijd (Periode 2002-2006)
Datum 27 mei 2003
Agendapunt 5
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Stadsjaarverslag 2002
Besluit T.a.v. voor vorm en inhoud stukken waardering, maar: - AOV/OU wil duidelijkere vormgeving en overzichten. - D66 wil minder omvangrijk, op vakcom-missie toegespitst, pakket stukken - GL heeft moeite om resultaten aan doelstellingen te koppelen en met door college gegeven analyse op product-formulieren-niveau. Daardoor kunnen vragen over kwaliteit en inzet afgesproken middelen moeilijk worden beantwoord. - GL mist node de beloofde Cultuurnota, mede i.v.m. dit aspect. Alle vragen op terrein cultuur zijn door sectordirecteur beantwoord. Antwoorden op vragen over sport, recreatie, vrijetijd moeten schriftelijk volgen. Commissie geeft positief advies af over resultaten en kwaliteit op onderdeel cultuur, maar onthoudt zich van advies op onderdelen sport en recreatie, totdat vragen zijn beantwoord. Commissie spreekt ongenoegen uit over volledige afwezigheid collegeleden en voorzitter zal hierover krachtig signaal afgeven.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
591 Kb
pdf Raadsvoorstel  dinsdag 27 mei 2003
Raadsvoorstel
documentgrootte
66 Kb
pdf Ontwerpbesluit  dinsdag 27 mei 2003
Ontwerpbesluit
documentgrootte
333 Kb
pdf Ontwerpbesluit  dinsdag 27 mei 2003
Ontwerpbesluit
documentgrootte
264 Kb
pdf Ontwerpbesluit  dinsdag 27 mei 2003
Ontwerpbesluit
documentgrootte
263 Kb
pdf Ontwerpbesluit  dinsdag 27 mei 2003
Ontwerpbesluit
documentgrootte
366 Kb
pdf Ontwerpbesluit  dinsdag 27 mei 2003
Ontwerpbesluit
documentgrootte
6306 Kb
pdf Ontwerpbesluit  dinsdag 27 mei 2003
Ontwerpbesluit
documentgrootte
22989 Kb
pdf Ontwerpbesluit  dinsdag 27 mei 2003
Ontwerpbesluit
documentgrootte
63 Kb
pdf Beleidsnota  dinsdag 27 mei 2003
Beleidsnota

knop+Terug.png Print