Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
Datum 22 mei 2003
Agendapunt 8
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Stadsjaarverslag 2002
Besluit De commissie heeft over het algemeen waardering voor het verslag. Wel wordt het als zeer omvangrijk en weinig toegankelijk ervaren; het bleek lastig het verband te leggen tussen inspanning en resultaat. Resultaten bleken niet altijd meetbaar. De voorbereidingstijd was kort. Verder pleit de commissie voor aparte hoofdstukken voor het werkterrein van de diverse commissies. De commissie maakt zich op een aantal punten zorgen over stijgende uitgaven waar dalende inkomsten of rendementen tegenover staan. De wethouders Sas en V.d. Oever stellen notities in het vooruitzicht over het parkeerbeleid (3e kwartaal 2003) en over het Havenbedrijf (termijn wordt nog gegeven). Ten behoeve van de bespreking in de raad van 3 juni a.s. adviseert de commissie positief over het verslag, voorzover het werkterrein van de commissie betreffend.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
591 Kb
pdf Raadsvoorstel  donderdag 22 mei 2003
Raadsvoorstel
documentgrootte
66 Kb
pdf Ontwerpbesluit  donderdag 22 mei 2003
Ontwerpbesluit
documentgrootte
333 Kb
pdf Ontwerpbesluit  donderdag 22 mei 2003
Ontwerpbesluit
documentgrootte
264 Kb
pdf Ontwerpbesluit  donderdag 22 mei 2003
Ontwerpbesluit
documentgrootte
263 Kb
pdf Ontwerpbesluit  donderdag 22 mei 2003
Ontwerpbesluit
documentgrootte
366 Kb
pdf Ontwerpbesluit  donderdag 22 mei 2003
Ontwerpbesluit
documentgrootte
6306 Kb
pdf Ontwerpbesluit  donderdag 22 mei 2003
Ontwerpbesluit
documentgrootte
22989 Kb
pdf Ontwerpbesluit  donderdag 22 mei 2003
Ontwerpbesluit
documentgrootte
63 Kb
pdf Beleidsnota  donderdag 22 mei 2003
Beleidsnota

knop+Terug.png Print