Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
Datum 21 mei 2003
Agendapunt 5
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Stadsjaarverslag 2002
Besluit Waardering voor vorm en inhoud stukken, alleen exacte meetgegevens, resultaten en toelichtingen ontbreken hier en daar. Commissie geeft positief advies af over resultaten en kwaliteit v.z.v. het haar werkterrein betreft. Technische vragen, v.z.v. niet door portefeuillehouders in de vergadering beantwoord, worden schriftelijk beantwoord. Benutting mogelijkheid dit buiten vergadering om te doen, wordt gezien als wederzijds verbeterpunt commissie en college. WKS zegt, n.a.v. kritische kantteke-ning ECO-Dordt over speeltuinsituatie, toe convenant gemeente en speeltuinen t.k.n. toe te sturen. Commissie is niet tevreden over eigen behandeling Stadsjaarverslag: hoofdlijnen-aanpak is niet uit de verf gekomen, teveel graven en spitten en detail-vragen. Voor evaluatie wordt meegegeven na te denken over vorm van voorbespreking in commissie.

knop+Terug.png Print