Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
Datum 29 mei 2002
Agendapunt 2
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Jaarverslag 2001 gemeente Dordrecht
Besluit Besproken en vragen Beantwoord. Cf. ingestemd. Als bespreekpunt naar raad 18 juni 2002. T.a.v. vraag mw. Wemmers over WIK: Nog in 2002 wordt teruggekomen op stand van zaken. T.a.v. vraag dhr. Tasgin over project Schapenkop: Ca.sept.2002 wordt duidelijkheid verwacht hoe om te gaan met (veiligheid)speeltuinen. T.a.v. vraag mw. Becks over inzet subsidiemiddelen homo-emancipatie: Wordt meegnomen naar college. T.a.v. vraag mw. Stevens over functioneren DWO, alsmede jongerenwerk/JIP: Afzonderlijke bespreking in najaar 2002 over activiteitenen uit te voeren beleid DWO. T.a.v. vraag dhr. Donk over verantwoording ROC over ingekochte projecten: VAVO-notitie volgt. T.a.v. vraag dhr. Donk over zelfstandigenproject woonwagenbewoners: Er verschijnt binnenkort (integrale) nota woonwagenbeleid, die in cie W&L wordt behandeld. Cie O&W ontvangt deze t.k.n.

knop+Terug.png Print