Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Gemeenteraad
Datum 6 november 2001
Agendapunt 17
Type Raadsvoorstel
Omschrijving I. Beschikbaar stellen van een extra krediet voor de aanpassing van de parkeerapparatuur in verband met de tariefaanpassing in de nieuwe tariefzone 1 (gedeelte Binnenstad) en voor de inrichting van een touringcarparkeerruimte Hellingen;
II. vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening Parkeerbelastingen 2001 (eerste wijziging) (bijl.nr. 168).
Besluit  
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
26 Kb
pdf Raadsvoorstel  dinsdag 6 november 2001
Raadsvoorstel
documentgrootte
15 Kb
pdf Ontwerpbesluit  dinsdag 6 november 2001
Ontwerpbesluit
documentgrootte
35 Kb
pdf Ontwerpbesluit  dinsdag 6 november 2001
Ontwerpbesluit
documentgrootte
108 Kb
pdf Notulen agendapunt  dinsdag 6 november 2001
Notulen agendapunt
Amendement �De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op dinsdag 6 november 2002 te Dordrecht;
gelezen het voorstel nr. 2001/3317/SO/PGP;
overwegende dat de gebiedsverruiming van zone 1 niet leidt tot het gewenste doel, namelijk vermindering van het autoverkeer in de binnenstad;
besluit in afwijking van het voorstel de parkeerzone 1 te beperken tot het huidige gebied;
en gaat over tot de orde van de dag.�
Aanvaard Ja
Indieners  

knop+Terug.png Print