Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
Datum 4 juni 2002
Agendapunt 5
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Jaarverslagen 2001( stukken reeds afzonderlijk toegezonden)
de commissie wordt advies gevraagd over:
- die specifieke onderdelen van het jaarverslag zoals die zijn genoemd in de handreiking die is opgenomen als bijlage 2 bij de aanbiedingsbrief van B&W;
- de inhoud en de kwaliteit van het jaarverslag in het algemeen, in elk geval de hoofstukken 1 t/m 5.
Besluit (voor volledig gedetailleerde weergave van deze besluitvorming wordt verwezen naar het verslag) - ziekteverzuim moet omlaag; - relatie met ICT; - beter inzicht in prestatie; - traject GSB wordt verbeterd; - (grondbedrijf) diensten moeten onderling beter samenwerken; - aandacht voor jongerenbeleid/veiligheid/jeugdcriminalitei; - beter inzicht in oorzaken stijging personeelsbestand(benchmarkt); - raad krijgt meer nadrukkelijke rol bij accountantsverklaring; - nagaan kredietoverschrijding bij SO; - beheerderskader Grote Projecten goed uitlijnen.

knop+Terug.png Print